16 MEI 2019. - Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen

Inventaris van subsidies

Geen subsidie toegekend.

Inventaris van de studies

Geen studie uitgevoerd.

Inventaris van de overheidsopdrachten

Oproepen tot kandidaten -

voorwaarden inzake aanwerving / bevordering / vervanging

Beslissingen tot aanwerving / bevordering / vervanging (niveau A)

Kabinet van de Voorzitter