De Raad voor Maatschappelijk Welzijn (RMW)

Het OCMW wordt bestuurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (RMW) waarvan de leden na elke verkiezing voor de integrale vernieuwing van de gemeenteraad verkozen worden door de gemeenteraad na elke verkiezing voor de integrale vernieuwing van de gemeenteraad. Er wordt dus om de 6 jaar een nieuwe RMW verkozen.

In SJTN bestaat deze uit 11 leden. De Raad vergadert minstens 1 maal per maand in het administratief centrum van het OCMW na bijeenroeping door de Voorzitter. In SJTN gebeurt dat in principe op de 3de donderdag van de maand om 20u achter gesloten deuren.

De voorzitter mag, telkens als hij dit nodig acht, de Raad samenroepen. Op vraag van de Burgemeester of op vraag van een derde van de Raadsleden moet de Raad bijeengeroepen worden. De Raad neemt alle beslissingen die nodig zijn voor de goede werking van het OCMW, behalve diegene uitsluitend voorbehouden aan de Voorzitter of de Bijzondere Comités. De Raad beslist over de begroting en de rekeningen.

De raadsleden verkiezen onder hun leden een Voorzitter en stellen het Vast Bureau en de Bijzondere Comités samen.


De leden
Luc FREMAL Voorzitter LB
Anne-Marie DE RAET LB
Elisabetta BALDASSARRE LB
Johan BRISAERT LB
Halil DISLI LB
Hatice ÖZLÜCANBAZ LB
Mouaad SMAHI LB
Marie-Thérèse COENEN Ecolo-Groen
Marie-Christine CORVISIER Ecolo-Groen
Jacques Marcel LEFEVRE Ecolo-Groen
Ilias RAMDANI CDH