Administratieve sociale dienst

Verantwoordelijke: Mevrouw Wendy HOUBEN

02/220.29.74

 

Aan de balie, staan er 3 personen ter beschikking voor:

 • het onthaal van alle personen die zich bij het OCMW aanmelden (onthaal per telefoon inbegrepen);
 • het uitvoeren van een aantal taken die in onmiddellijk verband staan met de rest van de Sociale dienst, namelijk: verschillende nuttige inlichtingen voor de sociale uitkeringsgerechtigden; het indienen van aanvragen van attesten, verschillende bestelbonnen, medische bonnen, medische kaarten, enz.

2 bijkomende personeelsleden voor:

 • voor het opstellen van consultatie- en medische verzorgingsréquisitoirs, bestelbonnen en attesten van bijstand;
 • het controleren van de attesten van dringende medische bijstand;
 • het onderhouden van de administratieve telefonische contacten met de ziekenhuizen en andere organisaties

Om wachtrijen te vermijden kan u uw attest aanvragen via de website.

 

Het administratief bureau, 3 personeelsleden oefenen bijkomende administratieve taken uit zoals:

 • tekstverwerking, uitvoering en opstelling van verschillende administratieve documenten (afrekening van voorschotten, overzichten van de bijstand, subrogaties, enz.);
 • hij behandelt de beslissingen van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD), het Bijzonder Comité voor Ouderen (BCO), het Bijzonder Comité voor Jongeren (BCJ) en van de Voorzitter;
 • zij gaan over tot het coderen van beslissingen tot toekenning van sociale bijstand en tot terugvordering van de kosten;
 • zij lichten de gebruikers in over de genomen beslissingen;
 • zij verzekeren de administratieve opvolging van dossiers die voorgelegd worden aan het Comité: controle en inschrijven van facturen van leveranciers (opticien, huisvesting, tenlastenneming van verschillende zaken), post;
 • zij beheren de maandelijkse facturen van de apothekers: inschrijven in het sociaal dossier van de uitkeringsgerechtigden; nakijken van de facturen; telefonisch contact en uitwisselen van briefwisseling met de apothekers van Sint-Joost-ten-Node;
 • zij coderen de medische consultaties die ten laste zijn van het OCMW, die meestal plaatsvinden in het Medisch Centrum van het OCMW

 

Koerierdienst, twee personeelsleden leveren documenten per fiets op het grondgebied van Sint-Joost-ten-Node bij uw apotheker of in uw brievenbus. Zij leveren de door u aan het onthaal aangevraagde documenten van zodra deze door de Secretaris en Voorzitter ondertekend zijn:

 • requisitior (consultaties of medicatie);
 • bestelbonnen;
 • attesten

Afspraken

02/220.29.14

Het onthaal is open van maandag tot vrijdag van 8u45 tot 11u45.

Telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 11u45 en van 13u45 tot 17u.