Algemene sociale dienst

Hoofd maatschappelijk werkers

  • Mevr. T. OLBRECHTS
  • Mevr. Mireille TSHIONZA

02/220.29.32 - 02/220.24.60

 

Alle personen die op regelmatige wijze woonachtig zijn op het grondgebied van de gemeente Sint-Joost-ten-Node die financiële en/of sociale moeilijkheden hebben, kunnen van de steun van het OCMW genieten voor zover zij voldoen aan de toekenningsvoorwaarden.

De algemene sociale dienst ontvangt en behandelt de aanvragen tot sociale hulp bij het OCMW. De aanvragen kunnen zowel schriftelijk als mondeling gebeuren. De aanvragen gebeuren van maandag tot donderdag van 8u45 tot 10u.

Bij zijn aankomst op het OCMW wordt de aanvrager ontvangen door een bode die hem/haar een sociaal assistent zal toewijzen voor de opvolging van het dossier.

De sociaal assistent(e) zal een dossier openen en een sociaal onderzoek starten dat toelaat te bepalen of de persoon aan de toekenningsvoorwaarden voldoet om een bijstand te krijgen of dat zijn sociale situatie het rechtvaardigd om een tussenkomst te krijgen hetzij financieel, hetzij sociaal, met een preventief, curatief of palliatief karakter. Op het einde van het onderzoek en binnen een maximum termijn van 30 dagen volgend op de datum van ontvangst van de aanvraag, zal de sociaal assistent(e) een sociaal rapport opstellen en zal hij een voorstel formuleren voor een tussenkomst of een weigering. Het rapport zal voorgelegd worden aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) die de beslissing zal nemen.


Afspraken

Permanenties van maandag tot donderdag van 8u45 tot 11u45.

Op vrijdag geen afspraken en geen permanentie.

Nieuwe aanvragen van maandag tot donderdag van 8u45 tot 10u.