Dienst Huisvesting

Verantwoordelijke: Mevr. Otavie LEUMI

02/220.24.40

 

De dienst Huisvesting van het OCMW heeft als doel om de gebruikers te helpen en bij te staan tijdens de problemen die zij ondervinden in hun huizen en ervoor te zorgen dat ze toegang hebben tot een huisvesting die overeenkomstig is met de regels omtrent gezondheid, veiligheid en hygiëne.

De dienst Huisvesting is ook verplicht om te bemiddelen wanneer er sprake is van een vijandige relatie met de eigenaar. De dienst speelt dus een bemiddelende rol tussen de huurder en de eigenaar. De dienst zorgt ervoor dat de rechten en verplichtingen van elke partij gerespecteerd worden. In elk geval, zorgt hij ervoor dat de huisvesting aangepast is aan de huishoudens en de huren betaalbaar blijven.

In samenwerking met de dienst schuldbemiddeling - energiecel, probeert hij ook om de gebruikers te begeleiden in hun energiebeheer.

Tijdens een ontvangst van een kennisgeving tot uitzetting, maakt en verstuurt de dienst de nodige documenten aan de betrokken personen om hen te informeren over hun diensten en de stappen die de persoon zou moeten maken.

De dienst Huisvesting werkt samen met andere externe organisaties om de mogelijkheden voor de begunstigde te vergroten om een fatsoenlijke huisvesting te krijgen; deze organisaties zijn onder andere Sociaal Immobiliënkantoor van Brussel, Goedkope Woningen, de gemeentelijke diensten, enz. De dienst neemt ook deel aan de sociale coördinatie die om het kwartaal plaatsvindt.

De dienst nodigt de eigenaars uit die hun woning wensen te verhuren aan de begunstigden van het OCMW om het contact op te nemen, wetende dat de verantwoordelijkheden van het OCMW beperkt zijn.

Huurwaarborgen die het gevolg zijn van een bijstand door het OCMW zijn ofwel een bankgarantie als gevolg van een standaardcontract tussen het OCMW en een financiële instelling of een garantieverklaring waarin het OCMW schriftelijk verklaart de eventuele kosten tengevolge van eventuele huurschade ten laste te nemen.


Afspraken

 

Raadplegingen op afspraak: dinsdag en donderdag.

Nieuwe aanvragen: maandag en woensdag van 8u45 tot 11u45.