HR dienst

Verantwoordelijke: Mevr. Lydie RABET

02/220.29.19

 

Het administratief beheer van het personeel wordt opgevolgd door de dienst HR en dit ten voordele van de doeltreffendheid van de diensten en het personeel van het Centrum. Dit beheer omvat zowel de louter administratieve taken zoals: berekenen van de salarissen, berekenen van de pensioenen, het opstellen van reglementen, het beheer van de aanwezigheden, als de organisatorische taken en het opwaarderen van de bekwaamheden van het personeel.

Om die redenen is de dienst HR belast met het voorontwerp van het personeelskader, het uitwerken van een vormingsplan, een evolutieplan van de carrières en van de beoordelingen van de personeelsleden.

Buiten het opstellen van de vacatures van het OCMW zal de dienst ze opvolgen tot en met de sollicitatiegesprekken.

De dienst HR beheert het geheel van administratieve dossiers van alle personeelsleden.


Afspraken

Van maandag tot vrijdag van 7u30 tot 17u: telefonische permanentie van 7u30 tot 11u45 en op afspraak van 13u tot 17u.