Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD)

De wet laat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn toe van alle beslissingen te nemen, onder andere de beslissingen over de steunaanvragen, maar meestal delegeert de Raad deze opdracht aan een Bijzonder Comité genaamd het "Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst". In dit Comité zetelen enkele OCMW-raadsleden en de Voorzitter van het OCMW. Zij zijn het die in naam van het OCMW de beslissingen nemen betreffende de steunaanvragen.

 

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) is samengesteld uit 7 leden, de Voorzitter inbegrepen.

Het BCSD verzamelt zich in principe elke dinsdag om 16u, achter gesloten deuren, op de administratieve hoofdzetel van het Centrum.

Het Bijzonder Comité is in het bijzonder belast met het toekennen van individuele hulp in toepassing van artikel 57 tot 60, 68bis, 100bis, §2 en 101, alinea 4, van de organieke wet. Het Bijzonder Comité kent het recht van het bestaansminimum toe in naam van het Centrum, zij spreken zich uit over alle individuele hulpaanvragen (financiële en sociale integratie). De hulpaanvragers kunnen zich indien ze dat wensen laten aanhoren of het Comité kan hun uitnodigen zodat ze hun aanvraag persoonlijk kunnen uitleggen.

Leden:

  • Luc FREMAL
  • Anne-Marie DE RAET
  • Marie-Thérèse COENEN
  • Jacques Marcel LEFEVRE
  • Ilias RAMDANI
  • Hatice OZLUCANBAZ