Het Bijzonder Jeugdcomité (BJC)

Het Bijzonder Jeugdcomité (BJC) is samengesteld uit 6 leden, voorzitter inbegrepen.

Het BJC komt normaal gezien elke woensdag om 16u samen op uitnodiging van de Voorzitster op de administratieve hoofdzetel van het Centrum.

Het Bijzonder Jeugdcomité is belast met het onderzoeken van al de individuele hulpaanvragen van de gebruikers met een leeftijd van 18 tot 24 jaar.

Leden:

  • Luc FREMAL
  • Anne-Marie DE RAET
  • Johan BRISAERT
  • Marie-Christine CORVISIER
  • Halil DISLI