Verzorgingsdienst

De dienst verpleegkunde bestaat uit 2 hoofdverpleegkundigen. Zij hebben een leidinggevende en co÷rdinerende taak tussen de verschillende verzorgende diensten. Zij begeleiden de nieuwe personeelsleden. Het personeel wordt door hun verdeeld op elke verdieping in functie van de noden en met zoveel mogelijk respect voor het vormen van een vaste ploeg, het is namelijk zo dat de bewoner gewend is aan ôzijnö verple(e)g(st)ers en ôzijnö verzorg(st)ers.

Het verzorgend en verpleegkundig personeel staat elk op hun beurt in voor de door de wet verplichte verzorgingen. Het verzorgend personeel is verantwoordelijk voor het toilet, maaltijden, verplaatsingen, overplaatsingen. Sommige taken zijn bij wet voorbehouden voor verpleegkundigen (het plaatsen van sondes, verbanden, injecties, ů) alsook de leiding van het verzorgend personeel.