FAQ

Wat moet ik doen om bij het OCMW een nieuwe aanvraag in te dienen?

Ik vul het informatieformulier in en onderteken het. Ik mail het naar direction.sociale@cpassjtn.irisnet.be of deponeer het in de brievenbus aan de Verbiststraat 88 te 1210 Sint-Joost-ten-Node.

Een maatschappelijk assistent(e) neemt vervolgens contact met mij op om me te informeren over het verloop van het sociaal onderzoek en de over te leggen documenten. Hij/zij beschikt over een wettelijke termijn van 30 dagen om mijn aanvraag te behandelen en voor te leggen aan het Comité dat een beslissing neemt. Die beslissing wordt mij schriftelijk betekend.

Kan er contact worden opgenomen met uw diensten om informatie in te winnen over mijn dossier?

De medewerkers van het sociaal departement zijn gehouden aan het beroepsgeheim. Er wordt over mijn dossier dus aan niemand informatie verstrekt behalve dan aan mezelf of wanneer ik de betrokkene een gedagtekende en ondertekende volmacht heb gegeven.

Hoe kan ik een afspraak vastleggen met mijn maatschappelijk assistent(e)?

Ik neem rechtstreeks contact op met mijn maatschappelijk assistent(e).

OF ik bel het Callcenter op het nummer 0800 35 254 (gratis) die hem of haar mijn vraag overmaakt.

Hoe ga ik te werk om een aanvulling op mijn tijdelijke werkloosheidsuitkering te verkrijgen?

Ik lever het bewijs aan dat ik de werkloosheidsuitkering heb aangevraagd en onderteken de terugbetalingsverbintenis waarop het verkregen bedrag staat vermeld. De volgende maanden leg ik het betaalbewijs van de werkloosheidsuitkering voor zodat het bedrag van de aanvulling kan worden berekend en gestort.

Wat moet ik doen opdat de aanvulling op het gezinsinkomen op mijn rekening zou worden gestort?

Iedere maand bezorg ik mijn maatschappelijk assistent(e) het bewijs van het gezinsinkomen of een verklaring op erewoord met betrekking tot de afwezigheid van inkomen.

Wat moet ik doen als ik de betaling niet ontvang?

Ik neem de betekening van de laatste door het Comité genomen beslissing opnieuw door.

Ik neem rechtstreeks contact op met mijn maatschappelijk assistent(e).

OF ik bel het Callcenter op het nummer 0800 35 254 (gratis) die hem of haar mijn vraag overmaakt.

Wat moet ik doen om, na een beslissing van het Comité, medische documenten of een medische kaart te verkrijgen?

Ik kan me melden bij het Onthaal van het OCMW. Voor de medische kaart moet ik twee recente pasfoto’s voorleggen.

Wat moet ik doen om mijn medische kaart of andere medische bijstand te laten verlengen?

Ik neem contact op met mijn maatschappelijk assistent(e).

OF ik bel het Callcenter op het nummer 0800 35 254 (gratis) die hem of haar mijn vraag overmaakt.

Ik hoef me niet naar het Medisch Centrum Jean Fontaine te begeven.

Wat moet ik doen om een inkomensattest of een attest voor de MIVB te verkrijgen?

Ik vul het formulier op de website van het OCMW in.

OF ik stuur een e-mail naar accueil@cpassjtn.irisnet.be .

OF ik bel het nummer 02/220.29.14 of 0800 35 254 (gratis).

Hoe kan ik een EPISOL-attest verkrijgen?

Als ik in een schuldsituatie zit, dien ik de aanvraag in bij mijn maatschappelijk assistent(e). Ik neem rechtstreeks contact op met hem of haar over telefoon of ik bel het Callcenter op het nummer 0800 35 254 (gratis).

Hoe kan ik voedselbonnen verkrijgen?

Ik kan een aanvraag indienen via direction.sociale@cpassjtn.irisnet.be of de schriftelijke aanvraag deponeren in de brievenbus aan de Verbiststraat 88 te 1210 Sint-Joost-ten-Node. Een maatschappelijk assistent(e) start een onderzoek op in de Kruispuntbank om mijn staat van behoefte te evalueren. Bovendien moet ik ook de inkomsten van mijn gezin voorleggen.

Zonder verblijfstitel kom ik voor dergelijke hulp niet in aanmerking. Ik kan contact opnemen met de gemeente op het nummer 0498/18.75.47 of langsgaan bij de Sint-Vincentiusvereniging (Albert Giraudlaan 21 te 1030 Schaarbeek) om een voedselpakket af te halen.

Ik kreeg een referentieadres bij het OCMW toegewezen. Wanneer kan ik er mijn post ophalen?

Ik kan in het OCMW terecht tijdens de sociale permanenties van maandag tot vrijdag: van 8.45 tot 11.45 uur. Ik moet het register aftekenen.

Wat moet ik doen om een aanvraag in te dienen voor opname in het Anne Sylvie Mouzon rust- en verzorgingstehuis?

Ik neem contact op met de maatschappelijk assistent(e) of de directeur van het ROB-RVT over de telefoon op het nummer 02/220.24.17 of 02/220.29.56 of via e-mail wafae.bouazzaoui@cpassjtn.irisnet.be of marc.bouteiller@cpassjtn.irisnet.be .

Wat moet ik doen om mijn bankrekening te laten wijzigen?

Ik deponeer een kopie van mijn identiteitskaart en van mijn bankrekeningnummer (bij voorkeur een kopie van mijn bankkaart) in de brievenbus buiten aan de Verbiststraat 88 te 1210 Sint-Joost-ten-Node, of maak ze over via direction.sociale@cpassjtn.irisnet.be .

Wat moet ik doen om artikelen 27 en/of boekencheques te verkrijgen?

Ik kan ter zake bij het OCMW terecht op maandag en dinsdag van 8.45 tot 11.45 uur.

Wat moet ik doen om te kunnen deelnemen aan activiteiten van het OCMW?

Ik neem contact op met de bemiddelaars op het nummer 02/220.24.62 opdat het activiteitenprogramma me zou worden toegestuurd en om me eventueel in te schrijven voor een activiteit.

Wat moet ik doen om me in te schrijven voor lessen Nederlands op mijn niveau?

Ik neem contact op met de heer WEMBO op het nummer 02/220.24.36. Ik kan bij hem terecht van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 15.30 uur.

Wat moet ik doen om mij in te schrijven bij de dienst Socioprofessionele inschakeling?

Ik neem contact op met het Onthaal van de dienst op het nummer 02/220.24.30. Ik kan bij de medewerkers terecht van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 15.30 uur.

Wat moet ik doen om bij het beheer van mijn schulden te worden begeleid?

Ik vul het informatieformulier in en onderteken het. Ik mail het naar direction.sociale@cpassjtn.irisnet.be of deponeer het in de brievenbus aan de Verbiststraat 88 te 1210 Sint-Joost-ten-Node.

Vervolgens neemt een maatschappelijk assistent(e) van de dienst Schuldbemiddeling contact met mij op om een afspraak vast te leggen.

Wat is de COVID-19 huurpremie? Hoe kan ik hiervan profiteren?

Dit is een identieke en unieke premie per huishouden van 214,68 €, ongeacht de grootte van dat huishouden, toegekend door het Gewest.

De begunstigden van deze premie ontvangen een brief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met de informatie die nodig is om hun premieaanvraag te bevestigen. De aanvraag kan worden gedaan tot 30/12/2020.

Voor meer informatie bezoek ik de volgende website: https://fiscaliteit.brussels/nl/communicatiekit-huurpremie-covid-19