Informatiebeveiliging

DPO: Mr. Therence SINDABIZERA

02/220.24.78

General Data Protection Regulation (GDPR)

De Europese Unie heeft een nieuwe verordening goedgekeurd, GDPR (General Data Protection Regulation), die op 25 mei 2018 in werking treedt. Deze regeling heeft tot doel het verkeer en de behandeling van de gegevens van elke persoon binnen de Unie te beschermen.

Deze regeling wil elke burger het recht geven om te controleren wat met zijn gegevens wordt gedaan.

GDPR wil dus alle ondernemingen, zowel privé als publiek, van de Unie dwingen om de burger die erom vraagt, te laten weten welke informatie werd verzameld.

In dit kader moeten OCMW’s die persoonsgegevens behandelen, een register bijhouden over de informatieverwerking. Concreet zal een OCMW dat een leefloonaanvrager ontvangt, deze persoon in een informaticatoepassing moeten registreren en het Nationale Register en registers van andere FOD’s raadplegen die gegevens bezitten, om de vraag te aanvaarden of te weigeren. Het informaticadossier van de aanvrager zal dus, onder meer, zijn naam, zijn voornaam, zijn adres, zijn geboortedatum, zijn gezinssamenstelling en vele andere informatie bevatten die noodzakelijk is voor de behandeling van zijn vraag. Iedere persoon met recht op een leefloon of om het even welke andere hulp van het OCMW zal dus de inventaris kunnen opvragen van de gegevens die hem/haar betreffen en die door het OCMW worden bijgehouden.