Rusthuis Anne Sylvie Mouzon

Schietschijfstraat 5 - 1210 Sint-Joost-ten-Node

 

Directeur: Mr. Lesley MOREELS

02/220.29.71


Afspraken

Raadplegingen van maandag tem vrijdag van 8u30 tot 17u of op afspraak.

Bezoek aan de kostgangers mag elke dag van 11u tot 20u.


Het Rusthuis en Rust- en verzorgingstehuis van het OCMW van Sint-Joost-ten-Node onthaalt alle personen die minstens 60 jaar oud zijn, onafhankelijk van hun niveau van autonomie, fysieke of psychische afhankelijkheid, hun sociale situatie of woonplaats voordat ze onthaald werden in het centrum. Het centrum is evenwel niet uitgerust om mensen met ernstige psychiatrische pathologieën op te vangen.

Het onthaal en de behandeling van de bewoner is telkens verzekerd zowel in het Frans als Nederlands, volgens de taalkeuze van de bewoner, met respect voor zijn filosofische, politieke en religieuze overtuigingen. Het is belangrijk te begrijpen welke de motivaties zijn van de bewoner die vraagt om opgenomen te worden.

Het voorafgaande rapport dat opgesteld werd door de sociaal assistent(e) heeft als doel de persoon te situeren in zijn omgeving: hobby’s, gezondheidstoestand, leefgewoontes, relaties, taal, enz. en de opvolging van informatie te verzekeren onder het personeel.

Het rapport van de behandelende geneesheer staat toe om de zelfstandigheidgraad te bepalen en deze te situeren met betrekking tot het onderdeel van de instelling (rusthuis of rust- en verzorgingstehuis).

Vanaf zijn aankomst en gedurende het verblijf in de instelling, wordt de bejaarde begeleid zowel op medisch en sociaal vlak als tijdens de handelingen van het alledaagse leven. Hij kan, wel te verslaan, zijn huidige geneesheer behouden indien deze ermee instemt de bewoner te blijven volgen en bezoeken af te leggen in het Centrum. Bij zijn afwezigheid mag de bewoner om het even welke geneesheer kiezen, daarbij inbegrepen de geneesheren van het Centrum.

Het Rusthuis is onmiddellijk verbonden met het Medisch Centrum Jean Fontaine (MCJF), wat een groot comfort biedt aan de bewoners voor de gespecialiseerde raadplegingen en technische onderzoeken. Niettemin mag de bewoner een externe verstrekker van zorgen kiezen.

Het OCMW van Sint-Joost-ten-Node is het inrichtende bestuur van het centrum.


De directie

De directeur is de manager van het rusthuis. Het coördineert het beleid op korte en middellange termijn en de middelen om de gestelde doelen te bereiken. Hij voert de taken uit onder leiding van de afdelingschef, de tijdelijk Secretaris-generaal en de Voorzitter van het OCMW.

Bij zijn afwezigheid worden de attributies verzekerd door mevrouw Laurence LIMBOSCH.