Dienst socio-professionele inschakeling

Schietschijfstraat 5 - 1210 Sint-Joost-ten-Node

Verantwoordelijk: Mr. Olivier FALQUE

02/220.24.67

 

De dienst begeleiding en herinschakeling staan personen bij die hoofdzakelijk genieten van een inkomen van het OCMW (leefloon of sociale bijstand). Zij concentreren zich op het publiek die, op vrijwillige basis, begeleid willen worden in een traject van socio-professionele inschakeling.

De opvolging kan gaan van het vastleggen van een project tot het zoeken naar werk, door alle gevoelige acties te gebruiken die de socio-professionele inschakeling bevorderen (psychosociale begeleiding, alfabetisering, leren van het Frans of Nederlands, voorvorming, vorming, enz.). Het programma kan alle kosten op zich nemen zoals de transportkosten, de opvang, de remobilisatie, de (voor)vorming en hulp bij het zoeken naar werk.

De procedure voor de aanvraag van financiële steun voor de geholpen personen is dezelfde als alle andere aanvragen die gericht zijn aan de Sociale dienst: het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst beslist over elke vraag tot bijstand op basis van een rapport van de sociaal assistent(e).

Deze dienst wordt gedeeltelijk gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds.


Afspraken

Onthaal

02/220.24.30

Raadplegingen op afspraak van maandag tot donderdag van 8u45 tot 11u45.